Hírek

arr3Havi akciók2024. MÁJUS Bioextra Ferrovit kapszula 60 db 3410 Ft Bioextra silymarin 60... arr3AjándékutalványTetszőleges értékű ajándékutalványok  vásárolhatók, válasszon a megajándékozott!...

Akciós termékek

Kapcsolat

Ezerjófű Egészségbolt * Budafoki piac
Játék u. 1-3.
1221 Budapest
Telefonszám: +36 (30) 3-159-159
info@katafitoteka.hu

Legnépszerűbbek

Ár 2 100 Ft


» Á.Sz.F.
Általános Szerződési Feltételek (Á.SZ.F.)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a CMCS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”), és a Szolgáltató által a www.katafitoteka.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: „Vevő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: „Felek”).

 

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.katafitoteka.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

Szolgáltató adatai:

 

Név:                                                                      CMCS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely és levelezési cím:                           Hollandi u. 60., 1222 Budapest, Magyarország
Vevőszolgálat:                                                   lásd a jelen ÁSZF1.7. fejezetét
Telefonszáma:                                                  +36 (30) 3-159-159
Email cím:                                                           info@katafitoteka.hu 
Cégjegyzékszám:                                             Cg. 01-09-710478
Bejegyző bíróság megnevezése:                Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám:                                                            12929375-2-43

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.katafitoteka.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus áruházon (a továbbiakban „Webáruház”) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) szabályozza.
1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF szerves részét képező, 1. számú, „Hogyan vásároljunk?” mellékletében meghatározott módon.
1.3. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban a Webáruházba történő belépéshez és a webáruházban történő regisztrációhoz kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
1.5. A szerződés nyelve magyar.
1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
1.7. Vevőszolgálat

Vevőszolgálat neve:        Ezerjófű Egészségbolt (Ü21-es üzlet)

Vevőszolgálati helye:      Játék u. 2-12., 1221 Budapest - Budafoki Piac

Vevőszolgálat nyitvatartási ideje:

kedd, szerda, péntek: 8:00 – 16:30
csütörtök: 8:00 – 15:00
szombat: 7:30 – 12:30
Telefon: +36 (30) 3-159-159
Internet cím: www.katafitoteka.hu 
E-mail: info@katafitoteka.hu 

 

 1. Regisztráció

2.1. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.
2.2. Amennyiben a Vevő a regisztráció mellett dönt, akkor a regisztráció a jelen ÁSZF szerves részét képező, 1. számú, „Hogyan vásároljunk?” mellékletében meghatározott módon történik

 

 1. Megrendelés

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez a termék gyártója által mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.
3.2. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Vevőszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
3.3. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
3.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.
3.5. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
3.6. A Weboldalról megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
3.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.
3.8. A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Vevő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.9. A megrendelés pontos menete a jelen ÁSZF szerves részét képező, 1. számú, „Hogyan vásároljunk?” mellékletében meghatározott módon történik

 

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

4.1. A Vevő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vevő részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés számát, a rendelés dátumát és idejét, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag arról tájékoztatja az Ügyfelelt, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.
4.2. E visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat (megrendelés) elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Vevő között.
4.3. A Szolgáltató a Vevő ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, amelyben a Vevőt tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.
4.4. A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.
4.5. Ha a Vevő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.
4.6. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

 1. Szállítási és fizetési feltételek

5.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut a Weblapon elérhető feltételek alapján díjfizetés ellenében házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat a Vevő viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül.
5.2. A Vevő az aktuális szállítás díjáról a Webáruházban, a „Vásárlói információk” menüpontban, a „Szállítási módok” almenüben tájékozódhat.
5.3. Ha egy Vevőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Vevő a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód.
5.4. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.  A 20 cm x 30 cm x 10 cm méretet meghaladó és 3 kg-ot meghaladó súlyú csomagok kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra.
5.5. A Weboldal „Vásárlói információk” menüpont „Szállítási módok” almenüpontjában közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.
5.6. A megrendelt terméket - a Vevő előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén:

Ezerjófű Egészségbolt – U21-es üzlet
Játék u. 2-12., 1221 Budapest - Budafoki Piac)
Nyitvatartási idők:
kedd, szerda, péntek: 8:00 – 16:30
csütörtök: 8:00 – 15:00
szombat: 7:30 – 12:30
Telefon: +36 (30) 3-159-159
E-mail: info@katafitoteka.hu 

5.7. A Vevő a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről a Webáruház „Vásárlói információk” menüpontjának „Fizetési módok” almenüjében tájékozódhat.

 

 1. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog lezárt csomagolású étrendkiegészítő adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

6.1. Elállási jog gyakorlásának a menete

6.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
6.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
6.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
6.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
6.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
6.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 6.1.8. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
6.1.7. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. A házhoz szállítással vásárolt termékek elállási joga a Szolgáltató telephelyén is gyakorolható. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról.
6.1.8. Átvevőpont:

Ezerjófű Egészségbolt – Ü21-es üzlet
Játék u. 2-12., 1221 Budapest - Budafoki Piac)
Nyitvatartási idők:
kedd, szerda, péntek: 8:00 – 16:30
csütörtök: 8:00 – 15:00
szombat: 7:30 – 12:30
Telefon: +36 (30) 3-159-159
E-mail: info@katafitoteka.hu

6.1.9. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy Fogyasztó a megrendeléskor Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
6.1.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
6.1.11. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 1. Kötelező jótállás

7.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
7.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
7.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.
7.4. Jótállás esetén az Ügyfelelt ugyanazon jogok illetik meg, mint az 9.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.
7.5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
7.6. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 8.1 és a 8.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 1. Szavatosság

 

8.1. Kellékszavatosság

8.1.1. A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja.
8.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
8.1.3. A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
8.1.4. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
8.1.5. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
8.1.6. A Vevő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
8.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
8.1.8. Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

8.2. Termékszavatosság

8.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
8.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.
8.2.3. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
8.2.5. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
8.2.6. A Vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
8.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
8.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 1. Felelősség

9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
9.2. A Vevő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
9.5. A Vevők által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
9.6. Az Internet globális jellege miatt a Vevő elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
9.7. Amennyiben a Vevő a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

 1. Szerzői jogok

10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
10.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vevőnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

 

11.1. Panaszügyintézés

A Vevő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói Vevőszolgálat
Ezerjófű Egészségbolt – Ü21-es üzlet
Játék u. 2-12., 1221 Budapest - Budafoki Piac
Nyitvatartási idők:
kedd, szerda, péntek: 8:00 – 16:30
csütörtök: 8:00 – 15:00
szombat: 7:30 – 12:30
Telefon: +36 (30) 3-159-159
E-mail: info@katafitoteka.hu

A Vevő a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 11.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Vevőnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vevőnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Vevővel köteles közölni.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vevőhöz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni .
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
A Szolgáltató a Vevő által előterjesztett kifogásokat a 11.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken az ott megjelölt időtartamokban fogadja.

 

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:
• Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató telephelyén elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Krisztina krt. 99. III. em. 310., 1016 Budapest
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 (1) 488 21 86
Telefon: +36 (1) 488 21 31

 • Bírósági eljárás. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Egyéb rendelkezések

12.1. A Webshop egy információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
12.2. A Weboldalon történő navigáció és a Webshopban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
12.2. A Szolgáltató szaküzletében és internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.
12.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat a Weboldalán tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

 

Budapest, 2018. május 22.

 

 

 1. Melléklet

Hogyan vásároljunk?

 

A jelen dokumentum a CMCS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”), és a Szolgáltató által a www.katafitoteka.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: „Vevő”) jogait és kötelezettségeit szabályozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) 1. számú Melléklete, annak elválaszthatatlan részét képezi.

 

 1. Általános tudnivalók

A jelen dokumentum a „Szolgáltató” által a www.katafitoteka.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus áruházon (a továbbiakban „Webáruház”) keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozik.

 

 1. Regisztráció

2.1. A Weboldal főoldalán (nyitólapján) található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztrációt követően a Vevő a regisztráció során megadott e-mail címére egy automatikus, a rendszer által generált e-mail-t fog kapni.

A Vevő a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy az ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatvédelem / Adatkezelés feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelés nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
2.2. A Weboldal főoldalán (nyitólapján) található Bejelentkezés menüpont alatt a Vevő a 2.1. bekezdésben leírtaknak megfelelően megkapott felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezhet a „Felhasználói felületre”. Ezen a felületen, bejelentkezést követően a Vevő bármikor megváltoztathatja a jelszavát és a regisztrációkor megadott adatokat, azaz: személyes adatok / szállítási cím / cégadatok (amennyiben céges vásárló) / számlázási adatok (amennyiben a számlázási adatok különböznek a fentiektől). A Szolgáltatót a regisztrált adatok Vevő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
2.3. A Szolgáltatót az Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel.

 

 1. A vásárlás menete és a kosár használata

3.1. A vevő megrendelés feladására a Webáruházban a Kosár használatával van lehetőség.
3.2. A Vevő a kiválasztott termékeket a Webáruház áttekintő oldalain a termék mellett található „Kosárba” ikonra kattintva, vagy az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” ikonra kattintva teheti Kosarába. A kattintást követően a Vevő a Kosarat látja, az épp aktuális vásárlásnak megfelelő adattartalommal.
3.3. A Vevő a Webáruházban a vásárlást a kosár alján, a bal oldalon található „Vásárlás folytatása” ikonra kattintva folytathatja. 
3.4. A Kosár tartalmának módosítására a minden oldal tetején ott lévő Kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. 
3.5. Amennyiben az Vevő a Kosár tartalmát véglegesítette, akkor az alábbiak szerint a Kosár oldal alján kiválasztja a Szállítási módot (4. fejezet alább), majd annak függvényében a Fizetési módot (5. fejezet alább). Ezt követően kerül sor a Megrendelésre (6. fejezet alább).

 

 1. Szállítási mód kiválasztása

A Webáruházban jelenleg három szállítási / átvételi mód közül lehet választani:

 

4.1. Pick Pack Pont

A Pick Pack Pont egy alternatív futárszolgálat, amely kényelmes csomag átvételi szolgáltatást biztosít az ország 170 városában megtalálható közel 550 Pick Pack Pontban, ahol a Vevő a megrendelt csomagját személyesen veheti át. A Szolgáltató által a Vevőnek e-mail-ben visszaigazolt csomagindítást követően a megrendelt termékeket Budapesten 2 munkanapon belül, vidéki szállítás esetén 3 munkanapon belül veheti át a Vevő az általa a megrendelés adatlapján (lásd 6. fejezet alább) kiválasztott Pick Pack Pont-on.

Az Ezerjófű Egészségbolt – www.katafitoteka.hu webáruházból történő rendelés esetén a szállítási mód maximum 150.000 Ft bruttó értékre és 3 kilogrammnál, illetve 20x30x150 cm-nél nem nagyobb csomagra vehető igénybe. Nagyobb súlyú és méretű csomagokra egyedileg adunk szállítási árat.

4.2. Személyes átvétel

A megrendelt termékeket a Vevő átveheti személyesen a Szolgáltató telephelyén, az Ezerjófű Egészségboltban (1221 Budapest, Játék u. 2-12. - Budafoki Piac). Nyitvatartási idő: kedd, szerda, péntek: 8:00 - 16:30; csütörtök: 8:00 - 15:00; szombat: 7:30 - 12:30

4.3. Magyar Posta

A megrendelt termékeket (max. 2 kg-ig) Szolgáltató a Magyar Posta szolgáltatásinak igénybevételével, normál levélpostai küldeményként juttatjuk el a Vevőnek a Vevő által a megrendelés adatlapján (lásd 6. fejezet alább) megadott postacímre. A Szolgáltató által a Vevőnek e-mail-ben visszaigazolt postára adást követően a megrendelt termékeket kb. 4-5 munkanap alatt kézbesíti a Vevőnek a Magyar Posta. Sikertelen kézbesítés esetén a Vevőnek kell befáradnia a Postára és személyesen (vagy meghatalmazottja útján) kell átvennie a csomagot.

Ennél a szállítási módnál a Szolgáltatónak nem áll módjában utánvétes fizetést biztosítani.

 4.4. A Webáruházban a szállítási / átvételi módok egyszerű kattintással választhatók ki: a szállítási / átvételi mód előtt lévő kerek ikonra kattintva az adott szállítási / átvételi mód kerül kiválasztásra. Egy megrendeléskor csak egy szállítási / átvételi mód választható.

4.5. A Kosár weblapján mindegyik szállítási / átvételi mód mellett található egy jelölő ikon. Erre rákattintva a Vevő az adott szállitási / átvételi módra vonatkozó fontos és aktuális információkat egy felugró ablakban könnyen és még a megrendelés leadása előtt el tudja olvasni. Az információt tartalmazó ablakot annak jobb felső sarkában levő „X” ikonra kattintva lehet bezárni és a megrendelést folytatni.

5. Fizetési mód kiválasztása

A Webáruházban jelenleg három fizetési mód közül lehet választani. A fizetési módok csak a szállítási módok kiválasztása után, azok függvényében választhatók ki.

5.1. Átutalás

Ez a fizetési mód bármelyik szállítási / átvételi mód esetén választható. Amennyiben a Vevő által megrendelt termékek készen állnak a szállításra/átadásra a Szolgáltató egy visszaigazoló e-mail-t küld a Vevőnek, amelyben feltünteti a megrendelés azonosítóját és a fizetendő végösszeget. A megrendelés végösszegét a webáruháztól kapott visszaigazoló e-mail alapján kell átutalni:

Bank: CIB
Kedvezményezett: CMCS Kft.
Számlaszám: 10700770-70894321-51100005

A pontos azonosíthatóság és a gyors kiszolgálás érdekében az átutalás közlemény rovatában kérjük a megrendelés azonosítóját feltétlenül tüntesse fel!

5.2. Utánvét: készpénz vagy bankkártya

Ez a fizetési mód a Pick Pack Pont-on történő vagy a Szolgáltató Telephelyén (Ezerjófű Egészségboltban) történő személyes átvétel esetében lehetséges. Személyes átvétel esetén a Vevő által a megrendeléskor kiválasztott Pick Pack Pont-ban vagy az Ezerjófű Egészségboltban (1221 Budapest, Játék u. 1-3. - Budafoki Piac) készpénzel vagy bankkártyával egyenlítheti ki a megrendelt termékek árát.

5.5. PayPal

A PayPal a legismertebb e-pénztárca szolgáltatást nyújtó cég a piacon, amely világszerte már több, mint 110 millió vevőt szolgál ki. Az e-pénztárca az internetes fizetés mára már nagyon elterjedt módja. A rendszer lényege, hogy a felhasználó regisztráció után különböző módokon feltöltheti (vagy a webáruházak elől rejtett módon bank- vagy hitelkártyájához kötheti) virtuális egyenlegét, amellyel aztán szabadon és biztonságosan fizethet a PayPal-t elfogadó webshopokban, így a Szolgálató által üzemeltetett Webshopban is. A folyamat során a PayPal-os fizetési mód kiválasztása után a weboldal átirányítja a vevőt a PayPal oldalára, ahol a vevő az e-mail címével és jelszavával bejelentkezve hagyja jóvá a fizetést, amely után visszakerül a webáruház felületére. Ha a Vevőnek még nincs PayPal e-pénztárcája, akkor a https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/home weboldalon tud regisztrálni.

5.6. A Webáruházban a fizetési módok egyszerű kattintással választhatók ki: a fizetési mód előtt lévő kerek ikonra kattintva az adott fizetési mód kerül kiválasztásra. Egy megrendeléskor csak egy fizetési mód választható.
5.7. A Kosár weblapján mindegyik fizetési mód mellett található egy „?” ikon. Erre rákattintva a Vevő az adott fizetési módra vonatkozó fontos és aktuális információkat egy felugró ablakban könnyen és még a megrendelés leadása előtt el tudja olvasni. Az információt tartalmazó ablakot annak jobb felső sarkában levő „X” ikonra kattintva lehet bezárni és a megrendelést folytatni.

 

 1. Megrendelés

6.1. A „Szállítási mód” és a „Fizetési mód” kiválasztása után a Vevő a „Megrendelés” ikonra kattintva rendeli meg a kiválasztott termékeket és a kapcsolódó szállítást. Amennyiben A Vevő nem választott ki „Szállítási módot” vagy „Fizetési módot” a Weblap hibaüzenettel figyelmezteti.
6.2. A „Megrendelés” ikonra való kattintást követően a Vevő a Megrendelési űrlapon megadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat, mint például személyes adatok, cégadatok (céges vásárlás esetén, ekkor a mezőre kattintva legördülve jelennek meg a szükséges adatmezők), szállítási cím, számlázási adatok (amennyiben más, mint a szállítási cím) és megjegyzéseket fűzhet a megrendeléshez.
6.3. A regisztrált Vevő a Megrendelés ikonra kattintást követően megjelenő Megrendelési úrlapon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. 
6.4. Az összegző oldalról az oldal alján levő „Vissza a kosárhoz” linkre kattintva a Vevő igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve a szállítás és fizetés adatait. 
6.5. A megrendelés véglegesítésére az oldal alján levő „Megrendelés elküldése” ikonra kattintva kerül sor. A megrendelés elküldéséhez a Felek kölcsönös megelégedése és védelme érdekében a Vevőnek explicit módon nyilatkoznia kell arról, hogy a felhasználásifeltételeket elolvasta, megértette és elfogadta, ezért meg kell jelölnie a „A felhasználás feltételeket elolvastam, megértettem és elfogadom” szöveget. 
6.6. A „Regisztráció a felhasználói felületre” és a „Hozzájárulok, hogy e-mail címemre hírlevelet küldjenek.” lehetőségek opcionálisak, a megrendelés ezek nélkül is elküldhető.
6.7. A megrendelés elküldésére a „Megrendelés elküldése” ikonra való kattintást követően kerül sor.

 

 1. Adatbeviteli hibák javítása

7.1. A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig (lásd 6.7.) a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a piros „X” ikonra kattintva).

 

 1. Automatikus visszaigazolás

8.1. A megrendelés elküldését követően a Vevő a megrendelés során megadott e-mail címére egy automatikus, a rendszer által generált e-mail-t fog kapni, amelyben a rendszer elküldi a megrendelés részleteit (a megrendelt termékek, azok mennyisége, nettó és bruttó árai, a szállítás módja és díjai, a fizetés módja és díjai, a megrendelés nettó és bruttó végösszege, a megrendelés száma, ideje, a szállítási és a számlázási adatok).
8.2. Az ÁSzF 4. szakasza alapján az automata visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat (megrendelés) elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Vevő között. A Szolgáltató a Vevő ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, amelyben az Vevőt tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

 

Budapest, 2018. május 22.

 

MTQ1Zjg3